Điều kiện nào được tham gia BHXH bắt buộc

Bạn Nguyễn Bích Huy (Thanh Hóa) hỏi: Tôi ra trường đã được 4 năm, nhưng do công việc không ổn định nên chưa tham gia BHXH. Hiện nay tôi bắt làm việc làm tại một DN, được đóng BHXH. Vậy tôi có thể đóng BHXH cho 4 năm trước để có sổ BHXH chuyển đóng tiếp tại nơi tôi mới làm việc không?

Trả lời: 
Điều 2 Luật BHXH quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Phải là NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên, cán bộ công chức, việ chức, quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu.

Điều 85 Luật BHXH quy định: NLĐ hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần; hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 86 Luật BHXH quy định: Người sử dụng lao động đóng hàng tháng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ, gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, việc đóng BHXH bắt buộc phải dựa trên quan hệ lao động, thông qua hợp đồng lao động, tiền lương tháng, gồm cả phần đóng của NLĐ và người sử dụng lao động. Do đó, việc đóng BHXH cho 4 năm trước khi được tuyển dụng để chuyển sổ BHXH đóng tiếp tại đơn vị mới được tuyển dụng vào làm việc là không có căn cứ theo quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng