DN chậm trả nợ bù lỗ xăng dầu: Phạt 150% lãi suất cơ bản

TPO – Theo Thông tư vừa được Bộ Tài Chính ban hành, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có nghĩa vụ hoàn trả kịp thời số tiền tạm ứng của Nhà nước, trường hợp trả chậm sẽ phải chịu lãi phạt bằng 150% lãi suất cơ bản.

Doanh nghiệp xăng dầu trả nợ chậm sẽ bị phạt 150% lãi suất cơ bản
Theo Thông tư này, thời gian áp dụng chính sách bù lỗ đối với lỗ kinh doanh tiêu thụ các mặt hàng dầu do doanh nghiệp nhập khẩu phát sinh từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31/12/2008; thực hiện bù trừ lãi lỗ giữa các mặt hàng dầu và giữa các thời điểm kinh doanh trong năm (kể cả lãi tạm nhập tái xuất); không bao gồm việc tiêu thụ các mặt hàng dầu sản xuất, chế biến trong nước.

Cũng theo Thông tư, mức tạm ứng cấp bù các mặt hàng nhập khẩu bằng 95% lỗ phát sinh năm 2008 do tiêu thụ các mặt hàng dầu nhập khẩu. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện hạch toán số tiền ngân sách nhà nước cấp bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008 vào doanh thu trợ cấp trợ giá.

Căn cứ báo cáo quyết toán bù lỗ các mặt hàng dầu năm 2008 đã được Kiểm toán Nhà nước thẩm tra, Bộ Tài chính xác định chính thức số tiền bù lỗ theo quy định tại Thông tư này trên cơ sở tiết giảm 5% chi phí quản lý doanh nghiệp tính trên doanh thu phân bổ cho các mặt hàng dầu của năm 2008 so với năm 2007 và thực hiện cấp tiếp số tiền bù lỗ còn thiếu.

Đối tượng thực hiện là những doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được Bộ Công Thương giao năm 2008, tiêu thụ các mặt hàng dầu nhập khẩu (diesel, dầu hỏa, mazut) với giá nhà nước quy định mà kết quả hoạt động kinh doanh của các mặt hàng dầu bị lỗ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá