DN nhỏ được vay ưu đãi tối đa 30 tỷ đồng/dự án

TP - Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ KH&ĐT vừa ban hành); mỗi dự án, phương án sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp được vay tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án (nhưng không quá 30 tỷ đồng). Thời hạn vay tối đa không quá 7 năm (trường hợp đặc biệt có thể được vay không quá 10 năm).

Vốn điều lệ của quỹ do ngân sách nhà nước cấp 2.000 tỷ đồng, trong 2 năm đầu, mỗi năm được cấp 500 tỷ đồng, năm thứ ba cấp 1.000 tỷ đồng. Quỹ hoạt động phi lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; được miễn các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước. 

Quỹ được ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay theo nguyên tắc ngân hàng tự quyết định và chịu rủi ro tín dụng với các khoản vay đó.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá