DN thẩm định giá phải trích lập dự phòng

TP - Theo Thông tư hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá (về thẩm định giá) vừa được Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp (thẩm định giá) phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro (để tạo nguồn chi trả bồi thường thiệt hại nếu có).

Số tiền này sẽ được dùng trong trường hợp doanh nghiệp gây hậu quả cho người sử dụng.

Trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì phải trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp với mức trích tối thiểu hằng năm là 1% trên doanh thu dịch vụ (doanh thu không có thuế VAT).


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá