DN Việt đầu tiên có báo cáo phát triển bền vững được kiểm toán độc lập

TPO - Chiều 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra “Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt” giữa Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Lãnh đạo Bảo Việt và PwC cùng cơ quan quản lý nhà nước tại lễ ký hợp đồng.
Lãnh đạo Bảo Việt và PwC cùng cơ quan quản lý nhà nước tại lễ ký hợp đồng.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ 3 cho báo cáo phát triển bền vững phù hợp với xu hướng trong khu vực và trên thế giới.

Trong những năm vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt được biết đến như là một trong những doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững. 

Theo quan điểm của Bảo Việt, báo cáo chính là thước đo để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả triển khai chiến lược phát triển bền vững theo từng năm, chính vì vậy, báo cáo phát triển bền vững luôn được Bảo Việt đầu tư nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và phục vụ nhu cầu thông tin từ các bên quan tâm.

Là doanh nghiệp tiên phong đi đầu trong việc triển khai Báo cáo phát triển bền vững, Bảo Việt đang nỗ lực từng ngày nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững thông qua các hành động cụ thể và được đo lường hiệu quả.

Việc thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững thể hiện quyết tâm của Bảo Việt trong việc minh bạch hóa thông tin bao gồm các thông tin tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp. Trước đó, Bảo Việt cũng là một trong số ít doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

Thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt, PwC Việt Nam sẽ tiến hành rà soát lại báo cáo hiện thời của doanh nghiệp dựa trên những thông lệ thực hành tốt nhất nhằm đưa ra các cải thiện hoạt động và cung cấp đảm bảo độc lập đối với các chỉ số hoạt động được lựa chọn trong báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt. Tiêu chuẩn đảm bảo được áp dụng là chuẩn mực ISAE3000 được ban hành bởi Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).

Ông Nguyễn Quang Phi, Thành viên HĐQT, TGĐ Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “Năm nay, những chỉ tiêu được đánh giá và kiểm định bởi bên thứ ba trong báo cáo phát triển bền vững sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong việc minh bạch hóa các thông tin phi tài chính, cung cấp cho nhà đầu tư và các bên quan tâm góc nhìn tổng thể, bao quát mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 

Tôi tin tưởng Bảo Việt và PwC sẽ đồng hành và trở thành nhân tố tích cực, góp phần hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững của thị trường chứng khoán xanh của Chính phủ”.

Sự kết hợp giữa Tập đoàn Bảo Việt và PwC lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo những bước đi tiên phong góp phần thúc đẩy rộng rãi việc thực hiện quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM trong nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững và chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá