DN xăng dầu phải trích 1.000 đồng/lít để trả nợ ngân sách

TPO – Đây là nội dung của Quyết định số 85 do Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà ký ngày 6/10 nhằm đảm bảo giữ mặt bằng giá kinh doanh mặt hàng xăng.

Từ tháng 10/2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách nhà nước.
Theo quyết định này, ngân sách nhà nước sẽ tạm ứng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tương ứng với số lỗ kinh doanh xăng đến ngày 21-7-2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước và cả số lỗ của năm 2007 (nếu có).

Cùng với đó, hàng tháng, kể từ tháng 10/2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách nhà nước. Thời hạn này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có khả năng hoàn trả nợ ngân sách nhà nước sớm hơn thì vẫn duy trì việc trích tạo nguồn cho đến hết thời hạn Bộ Tài chính quy định.

Trong trường hợp hết thời hạn do Bộ Tài chính quy định, nếu nguồn trích để hoàn trả nợ ngân sách nhà nước không đủ thì các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn trả nợ.

Cũng theo Bộ Tài chính, hàng tháng, doanh nghiệp sẽ hoàn trả ngân sách nhà nước một lần. Trường hợp chậm trả, doanh nghiệp sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 200% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cùng kỳ cho số tiền chậm trả và phải chịu các hình thức xử phạt khác theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá