Đo lường sức khỏe ngân hàng

TP - Để đánh giá “sức khỏe” của cả hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra bốn tiêu chí.

Đo lường sức khỏe ngân hàng

Tiêu chí hoạt động chung và an toàn sử dụng vốn - thước đo cho ngân hàng
Tiêu chí hoạt động chung và an toàn sử dụng vốn - thước đo cho ngân hàng.

Cụ thể là vị thế của tổ chức tín dụng (TCTD); vốn và lợi nhuận; mức độ rủi ro; nguồn vốn và thanh khoản.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã đưa ra thông tư số 49/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các TCTD nhà nước.

Trên cơ sở này, Kiểm toán Nhà nước thực hiện công việc kiểm toán, xếp loại các TCTD, giúp các tổ chức tín dụng này khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và khả năng cạnh tranh. Đây chính là thước đo để người dân và doanh nghiệp cơ sở lựa chọn kênh vay vốn, gửi tiền.

Kết thúc hoạt động kiểm toán năm 2011, Kiểm toán Nhà nước đã công bố kết luận kiểm toán một số ngân hàng.

Trong số này, ngân hàng TMCP Phát triển Nhà ĐBSCL (MHB) được xếp loại A ở cả hai chỉ tiêu hoạt động chung và an toàn sử dụng vốn.

Ở nhóm chỉ tiêu hoạt động chung, ngân hàng MHB xếp loại A về tốc độ tăng huy động vốn, tốc độ đầu tư vốn và tỷ lệ khả năng sinh lời.

Đặc biệt, ở nhóm chỉ tiêu về an toàn sử dụng vốn, ngân hàng MHB cũng được xếp loại A khi kiểm soát tốt tỷ lệ nợ quá hạn trong năm 2011.

Gắn với câu chuyện thời sự của nền kinh tế Việt Nam hiện nay thì kiểm soát tốt nợ quá hạn sẽ là một trong những yếu tố góp phần làm tăng thêm uy tín của các TCTD.

Kết quả kiểm toán cũng phù hợp với bảng xếp hạng của Ngân hàng nhà nước đầu năm 2012 khi xếp MHB thuộc nhóm 1, nhóm các Ngân hàng thương mại hoạt động an toàn, lành mạnh và được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 là 17%.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá