Đoàn viên, Thanh niên được vay vốn tối đa 1 tỷ đồng

TP - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đến hết tháng 1/2016 dư nợ cho vay giải quyết việc làm từ nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn Thanh niên được NHCSXH thực hiện cho vay đạt hơn 60 tỷ đồng, cho 1.473 khách hàng và 959 dự án vay, trong đó có 300 dự án là cơ sở SXKD.

Đặc biệt, TƯ Đoàn vừa ban hành hướng dẫn thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn. Theo đó, các cơ sở SXKD do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ là đối tượng được vay vốn từ nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn được NHCSXH thực hiện cho vay. Mức vay vốn tối đa không quá 1 tỷ đồng (thay cho 500 triệu đồng trước đây) đối với cơ sở SXKD và không quá 50 triệu đồng (thay cho 20 triệu đồng) đối với 1 lao động được tạo việc làm mới.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (hiện tại là 0,55%/tháng). Các cơ sở SXKD sử dụng 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số hoặc cả khuyết tật và người thiểu số thì lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay vốn theo quy định này.

Thời hạn cho vay không quá 60 tháng. Các mức vay trên 50 triệu đồng cơ sở SXKD phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định.NHCSXH phối hợp với Đoàn Thanh niên tiếp nhận và thẩm định Dự án.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng