Doanh nghiệp tài chính, bất động sản trên sàn HNX dẫn đầu lãi lớn

TP - Tổng hợp báo cáo tài chính quý 1/2017, Sở GDCK Hà Nội vừa cho biết: nhìn chung các doanh nghiệp niêm yết trên sàn có kết quả hoạt động kinh doanh khả quan so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 319 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi chiếm 86% tổng số doanh nghiệp đã công bố BCTC. 51 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ tăng 4 nhưng tổng giá trị lỗ giảm 32,9% so với so với quý 1/2017, đạt 127,3 tỷ đồng.

Trong đó, các DN thuộc ngành tài chính có kết quả kinh doanh tốt nhất với 22 DN có lãi.  Dù số lượng DN này chỉ chiếm khoảng 7% tổng số DN có lãi trên thị trường nhưng giá trị lãi đạt xấp xỉ 1.356 tỷ đồng chiếm 34% tổng giá trị lãi toàn thị trường.

Kế đó, ngành bất động sản có giá trị lãi tăng 83% với 12 công ty hoạt động có lãi, giá trị lãi đạt 299,2 tỷ đồng. Ngành Xây dựng hoạt động thuận lợi khi tổng lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng 35,8%. Nguyên nhân do điều kiện thị trường trong quý 1/2017 có nhiều thuận lợi, giao dịch trên thị trường diễn ra sôi động. Bên cạnh đó, các công ty bất động sản và xây dựng cũng đẩy mạnh kinh doanh các dự án, phát triển thương mại, dịch vụ.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, một số ngành đã giảm lỗ đáng kể so với quý 1/2016 là ngành công nghiệp, ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú ăn uống.

Nhóm ngành có kết quả kinh doanh lỗ lớn nhất là ngành Công nghiệp (chiếm 32% tổng giá trị lỗ) và ngành Khai khoáng, Dầu khí (chiếm 21% tổng giá trị lỗ). Các doanh nghiệp thuộc ngành Thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống cũng có kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh khi lợi nhuận sau thuế của toàn ngành giảm 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá