Đổi giờ thanh toán điện tử liên ngân hàng

Ngày 31-1-2012, Cục Công nghệ Tin học - Ngân hàng Nhà nước có công văn số 70/CNTH6 về việc điều chỉnh thời gian hoạt động của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

> Ngân hàng chây ỳ trả nợ... ngân hàng

Theo đó, thời gian hoạt động của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH) áp dụng từ ngày 1-2-2012 cụ thể: Thời điểm thực hiện kiểm tra kỹ thuật và khởi tạo dữ liệu đầu ngày của Hệ thống TTLNH là 8h của ngày làm việc. Thời điểm các đơn vị ngừng gửi lệnh thanh toán giá trị thấp là 15h30 và ngừng gửi lệnh thanh toán giá trị cao là 16h30 của ngày làm việc.

Từ 15h40 trở đi, thực hiện quyết toán bù trừ các khoản giá trị thấp. Từ 16h45 trở đi, thực hiện các công việc cuối ngày, đối chiếu, xác nhận số liệu với Trung tâm Xử lý Quốc gia.

Theo VOV

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng