Dự án Luật Giao dịch điện tử: Băn khoăn về tính khả thi

Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về dự án Luật giao dịch điện tử. Nhiều nội dung của dự án Luật được nhất trí, nhưng có ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi của đạo luật này.

Thực tế đó đòi hỏi Nhà nước ta cần có các quy định để điều chỉnh, tạo thuận lợi cho việc phát triển giao dịch điện tử, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư, quản lý nhà nước cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế...

Nội dung của Dự án Luật này nhằm công nhận giá trị pháp lý của giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng, an toàn trong giao dịch điện tử.

Tuy nhiều nội dung của dự án Luật được nhất trí, nhưng có ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi của đạo luật này, vì đây là một lĩnh vực mới và hiện nay điều kiện cơ sở hạ tầng thông tin, công nghệ thông tin ở nước ta chưa phát triển, trình độ tin học của nhân dân chưa cao.

Ý kiến của nhiều thành viên UBTVQH cho rằng, về bản chất các giao dịch điện tử quy định tại dự án Luật này là những giao dịch về dân sự, kinh tế, thương mại, hành chính, quản lý nhà nước được thực hiện qua phương tiện điện tử. Cho nên những quy định về chữ ký điện tử, thông điệp dữ liệu... có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây là những căn cứ quan trọng làm tiền đề cho giao dịch điện tử, do đó cũng cần quy định rõ để làm căn cứ cho việc thực hiện, nhất là việc quản lý, đăng ký, lưu giữ chữ ký điện tử, thông điệp dữ liệu.

Mặt khác, Luật này có phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều lĩnh vực khác nhau, nên cũng cần được đầu tư, làm rõ thêm một số vấn đề như: Lĩnh vực dân sự, kinh tế, thương mại thì nguyên tắc giao dịch là trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện; nhưng có loại theo nguyên tắc bắt buộc, mệnh lệnh như cơ quan nhà nước cấp trên, cấp dưới...

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nên cân nhắc về phạm vi điều chỉnh, có thể chỉ quy định về các giao dịch trên lĩnh vực  dân sự, kinh tế, thương mại bằng phương tiện điện tử trong các cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với công dân.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Pham Viet Tiep; Email: viet_tiep@yahoo.com

Luat GD dien tu la diem yeu da lau chua khac phuc duoc cua Viet Nam, Chinh vi the ma CNTT Viet Nam chua the phat trien manh va keo theo no la mot loat su yeu kem ve kinh te, van hoa, xa hoi. Tai sao nhung co quan dang co trach nhiem thao ra bo luat nay khong xem xet thanh lap mot website chuyen trach ban ve van de nay, ca nhan dan hop suc cung lam, chac se rat nhanh va hieu qua, day du nua. HY VONG BO LUAT NAY SE SOM RA DOI VI MOT TUONG LAI TOT DEP HON!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá