Đưa thông tin chuyển nhượng hạn ngạch dệt may lên mạng

Để tạo sự minh bạch trong quá trình chuyển nhượng, Thủ tướng đã chỉ đạo Hiệp hội dệt may đưa các thông tin về nhu cầu chuyển nhượng hạn ngạch dệt may của các doanh nghiệp lên trang web của Hiệp hội

Liên quan đến việc chuyển nhượng hạn ngạch dệt may sang Hoa Kỳ năm 2005, trao đổi với Tiền Phong chiều qua, 28/3 ông Bùi Xuân Khu-Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nói “Ngày 30/3, liên Bộ Thương mại và Công nghiệp dự kiến họp để thống nhất lần cuối cùng về việc hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Và nếu không có gì thay đổi thì thông tư liên tịch về vấn đề trên sẽ được thông qua trong cuộc họp đó”.

Cũng theo Thứ trưởng Khu, hạn ngạch được phép chuyển nhượng là hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 của thương nhân được Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp giao theo tiêu chuẩn thành tích xuất khẩu (“loại” quota này chiếm tới gần 90% tổng hạn ngạch).

Hạn ngạch phân bổ theo tiêu chí chuỗi được phân theo thành tích xuất khẩu của thương nhân là thành viên của một chuỗi hợp lệ, được phép chuyển nhượng giữa các thành viên trong chuỗi đó.

Hạn ngạch được phân bổ theo các tiêu chí khác ngoài tiêu chí thành tích và chuỗi không được phép chuyển nhượng.

Số lượng hạn ngạch được phép chuyển nhượng của một thương nhân không vượt quá số lượng hạn ngạch thành tích chưa được sử dụng của thương nhân đó. Tất cả những thương nhân có hạn ngạch do liên Bộ cấp mà chưa có nhu cầu sử dụng thì đều có quyền chuyển nhượng cho những thương nhân khác có năng lực sản xuất hàng dệt may và có nhu cầu trực tiếp xuất khẩu chủng loại hàng dệt may được chuyển nhượng.

Hạn ngạch của thương nhân chuyển nhượng có thể chuyển nhượng làm nhiều lần, cho nhiều thương nhân cho tới khi hết số lượng được phép chuyển nhượng.

Theo ông Khu, để tạo sự minh bạch trong quá trình chuyển nhượng, Thủ tướng đã chỉ đạo Hiệp hội dệt may đưa các thông tin về nhu cầu chuyển nhượng của các doanh nghiệp lên trang web của Hiệp hội.

Được biết, hiện quy định về hạn ngạch liên quan tới việc chuyển nhượng vẫn tồn tại hai phương án của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp. Đối với thương nhân chuyển nhượng, phương án 1 của Bộ Thương mại quy định “Thương nhân chuyển nhượng không được nhận chuyển nhượng hạn ngạch thuộc chủng loại (cat) mà thương nhân đó đã chuyển nhượng cho thương nhân khác. Còn phương án 2 của Bộ Công nghiệp và Hiệp hội dệt may là “bỏ đoạn trên”.

Đối  với thương nhân nhận chuyển nhượng, phương án 1 của Bộ Thương mại quy định “Hạn ngạch đã được chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp.

Trong trường hợp đã nhận hạn ngạch chuyển nhượng nhưng không còn nhu cầu sử dụng cho mục đích xuất khẩu, thương nhân nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp số hạn ngạch đó cho thương nhân khác hoặc trả lại cho thương nhân chuyển nhượng mà phải trả lại cho liên Bộ”, còn phương án 2 của Bộ Công nghiệp thì lại cho phép “thương nhân nhận chuyển nhượng được trả lại cho thương nhân chuyển nhượng”, “Việc lựa chọn phương án cũng sẽ được thống nhất trong cuộc họp nói trên” - Ông Bùi Xuân Khu khẳng định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá