Được chọn cách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn việc tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho các doanh nghiệp (DN) bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, về sử dụng nguyên liệu trong nước.

Theo văn bản này,  Bộ Tài chính đồng ý cho DN chọn một trong hai phương án áp dụng ưu đãi mới và thông báo cho cơ quan thuế biết để bắt đầu áp dụng.

Phương án một là tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với các điều kiện đáp ứng cho thời gian ưu đãi còn lại theo quy định tại thời điểm được cấp giấy phép thành lập.

Phương án hai là tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN tương ứng với các điều kiện đáp ứng theo quy định tại thời điểm điều chỉnh do cam kết gia nhập WTO cho thời gian ưu đãi còn lại.

DN có thể chuyển sang hưởng ưu đãi khác nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác về thuế TNDN như sản xuất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án ở địa bàn khó khăn, dự án sử dụng nhiều lao động... Ưu đãi này sẽ được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Đối với các DN đang hưởng ưu đãi thuế nhờ tỷ lệ xuất khẩu, vẫn bảo lưu ưu đãi này đến hết năm 2011 (trừ DN dệt may). Từ năm 2012, DN không còn được hưởng ưu đãi này nữa và chuyển sang hưởng ưu đãi khác theo một trong hai  phương án trên.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá