Được chuyển nhượng xe ngoại giao sau 2 năm sử dụng

TP - Theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành về tạm nhập, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (xe ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam có 5 người trở xuống thì được tạm nhập khẩu miễn thuế 3 xe ô tô, 2 xe gắn máy. Nếu cơ quan có thêm 3 người thì được bổ sung mỗi loại 1 chiếc).

> Sau 10/6, phạt xe không sang tên biển ngoại giao
> Xử lý 500 xe biển số nước ngoài

Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao được nhập khẩu 2 xe ô tô, 1 xe hai bánh gắn máy nếu còn thời gian công tác Việt Nam tối thiểu từ 12 tháng trở lên. Người đứng đầu cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam được nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe hai bánh gắn máy.

Nhân viên hành chính kỹ thuật của các cơ quan trên được nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe hai bánh gắn máy nếu thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao tối thiểu từ 9 tháng trở lên.

Quyết định cũng cho phép, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy sau khi đã sử dụng xe ít nhất từ 24 tháng trở lên.

Viên chức ngoại giao, nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao được chuyển nhượng khi đã sử dụng xe ít nhất từ 12 tháng trở lên; hoặc kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hoặc nhận nhiệm vụ công tác đột xuất trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tuy nhiên, với xe ô tô đã tạm nhập khẩu là xe đã qua sử dụng, tại thời điểm chuyển nhượng, nếu năm sản xuất của xe quá 5 năm thì đối tượng được nhập khẩu trên không được chuyển nhượng xe cho cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân tại Việt Nam.

Khi chuyển nhượng xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), áp dụng theo mức thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng tại thời điểm chuyển nhượng. Đối với xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên căn cứ tính thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tính thuế tại thời điểm chuyển nhượng xe.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá