Được gửi ngân hàng và cho ngân sách nhà nước vay

TP - Theo quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ được Thủ tướng Chính phủ ban hành, quỹ được giao Bộ Tài chính quản lý, nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước phát sinh từ các khoản bảo lãnh của Chính phủ.

> Kiến nghị xử lý hơn 1.000 tỷ đồng
> Bộ Tài chính 'oằn lưng' trả nợ thay doanh nghiệp xi măng

Theo đó, nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của quỹ còn dư, sau khi đã cân đối sử dụng cho các mục đích chi, có thể dành tối thiểu 80% để cho ngân sách nhà nước vay hoặc mua trái phiếu Chính phủ theo khả năng cân đối nguồn của quỹ.

Ngoài ra, có thể gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính trong nước có uy tín do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho Bộ Tài chính trên cơ sở chào lãi suất cạnh tranh.

Quỹ cũng chịu sự kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong quá trình kiểm toán ngân sách nhà nước. Quỹ không được tổ chức thành lập pháp nhân riêng.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá