Được phép chuyển nhượng nhà không qua chủ đầu tư

TP - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 19/2016 hướng dẫn thi hành Luật nhà ở. Theo đó, các tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác không thông qua chủ đầu tư.

Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có nhiều nhà ở muốn chuyển nhượng thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp đồng đó. 

Nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một phần trong tổng số nhà ở đã mua phải lập lại hợp đồng mua bán nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá