Bế mạc Hội nghị lần thứ 18 Đảng bộ TP Hà Nội:

Duy trì tăng GDP 9-10%

TP - Hôm qua, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thảo luận công tác xây dựng Đảng năm 2009, nhiệm vụ năm 2010.

Bàn về nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2010, nhiều đại biểu đề nghị cần đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ báo cáo viên để đạt hiệu quả cao hơn.

Việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; công tác điều động, luân chuyển cán bộ… cũng được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ năm 2010 yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP từ 9-10%.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá