'EVN cần xây dựng thương hiệu tầm quốc tế'

TPO - Đó là lưu ý của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn EVN
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn EVN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chủ trương đúng đắn về phát triển ngành điện lực Việt Nam đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của EVN trong việc thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị về chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam (thể hiện qua các chỉ tiêu: tốc độ tăng sản lượng điện đạt cao qua các năm; số xã có điện trên cả nước đạt 99,96% và số hộ nông thôn được sử dụng điện đạt 98,69%..).

Trưởng ban kinh tế đồng thời yêu cầu EVN phải chuẩn bị những bước đi tiếp theo phù hợp với bối cảnh và tình hình mới, thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII của Đảng về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

“EVN cần chuyển mạnh sang thực hiện vai trò nòng cốt, dẫn dắt và khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia theo cơ chế thị trường trong sản xuất và phân phối điện; Đẩy nhanh thực hiện xây dựng và phát triển thị trường điện; Xây dựng thương hiệu EVN tầm quốc tế phục vụ việc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, tiến tới niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế”, Trưởng ban kinh tế Trung ương lưu ý.

Đặc biệt, yêu cầu EVN cần  nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững thông qua thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, lấy EVN làm điển hình để nhân ra diện rộng.

Theo ông Đặng Hoàng An, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam,  trong những năm qua, EVN đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và cho an ninh quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2004-2016 đạt 12,31%/năm.

Tập đoàn đã bám sát nhu cầu sử dụng điện, tình hình thủy văn và khả năng đảm bảo các nguồn nhiên liệu cho phát điện, huy động hợp lý các nguồn điện tối ưu hóa chi phí sản xuất vận hành, hệ thống điện cơ bản an toàn, ổn định.

Công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện của Tập đoàn đã đáp ứng được nhu cầu điện cả nước. Các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách đảm bảo được tiến độ yêu cầu. Đã hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện, góp phần tăng cường năng lực cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

EVN đã nỗ lực đầu tư cấp điện nông thôn, trọng điểm là các khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ. Đến cuối năm 2016, số xã có điện trên cả nước đạt 99,96% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,69%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng