EVN phải thoái vốn tại hàng loạt đơn vị

TP - Theo quyết định phê duyệt “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2017-2020, Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tập đoàn tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và 5 Tổng công ty Điện lực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh). Riêng Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia sẽ được chuyển thành công ty TNHH MTV trong giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số 168/QĐ-TTg và cũng do EVN nắm giữ.

Hai đơn vị ngành điện là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 sẽ do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Về cổ phần hóa, EVN sẽ nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 đến hết năm 2019. Đến năm 2020 tiếp tục xem xét thoái phần vốn nhà nước còn nắm giữ xuống dưới mức chi phối).

Thủ tướng cũng quyết định giao EVN thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực; Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức; Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (Công ty cổ phần);  Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.

Trong quyết định của Thủ tướng, EVN được giao đổi mới, tăng cường thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí gián tiếp, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và minh bạch chi phí đầu vào.

Cùng đó, EVN phải quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải cách cơ chế tiền lương, sắp xếp, tinh giản biên chế lao động nhất là đội ngũ quản lý và ở các khâu truyền tải, phân phối điện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá