Gần 400 DNNN cổ phần hóa chưa lên sàn giao dịch

TP - Theo Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã sắp xếp được 591 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), trong đó, cổ phần hóa được 499 doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch số lượng, riêng 10 tháng đầu năm 2016 đã cổ phần hóa được 48 DNNN. Đến nay, đã sắp xếp được 5.950 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.460 doanh nghiệp, tính đến hết tháng 10/2016 còn 718 DNNN cần phải cổ phần hóa.

Do đến nay còn gần 400 DNNN đã cổ phần hóa chưa đưa cổ phiếu lên giao dịch tập trung theo quy định dẫn đến việc giao dịch của nhà đầu tư gặp khó khăn, việc đấu giá cổ phần hóa DNNN trở nên kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách hoạt động, đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN mà trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng