Giải quyết cho hơn 200.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, luỹ kế hết tháng 5/2019, ngành BHXH đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 280.084 người và 13.693 người hưởng hỗ trợ học nghề.

Theo thông kê của BHXH Việt Nam, luỹ kế hết tháng 5/2019, ngành BHXH đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 280.084 người và 13.693 người hưởng hỗ trợ học nghề. Với tổng số chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 4.315 tỷ đồng.


Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng