Giải quyết quyền lợi BHYT cho người hưu trí có công với cách mạng

Tôi là người có công với Cách mạng (tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; được Nhà nước khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì). Tuy nhiên tôi không được cấp thẻ BHYT đối tượng người có công, chỉ được cấp thẻ hưu trí (HT) và hưởng quyền lợi 2.

Tôi tên là Vũ Văn Giáp, hiện đã nghỉ hưởng chế độ hưu và được cấp thẻ BHYT. Tôi là người có công với Cách mạng (tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; được Nhà nước khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì). Tuy nhiên tôi không được cấp thẻ BHYT đối tượng người có công, chỉ được cấp thẻ hưu trí (HT) và hưởng quyền lợi 2. Xin hỏi cơ quan BHXH cấp thẻ cho tôi có đúng không?

BHXH Việt Nam trả lời:

Căn cứ quy định của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT, ngày 16/11/2015 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT.

Trong đó, tại Khoản 1 và 2, Điều 2 Quyết định này có quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT”. “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của Ông đang đóng BHYT theo đối tượng hưởng chế độ hưu trí (là mã đối tượng đầu tiên theo quy định nêu trên), đồng thời là người có công với cách mạng (được Nhà nước khen thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì).

Vì vậy, Ông được cơ quan BHXH cấp thẻ in mã đối tượng đóng BHYT theo người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (ký hiệu: HT) và quyền lợi cao nhất (ký hiệu: 2) theo mức hưởng BHYT của người có công với cách mạng là đúng với quy định pháp luật về BHYT và văn bản hướng dẫn hiện hành của BHXH Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng