Giải thể Quỹ đầu tư cân bằng Prudential

Công ty Quản lý tài sản Quỹ Eastpring Investment chính thức giải thể Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1 - HOSE) từ 5/10/2013

Giải thể Quỹ đầu tư cân bằng Prudential

Ngày 8/10, thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty Quản lý tài sản Quỹ Eastpring Investment chính thức công bố thông tin về việc giải thể Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (mã PRUBF1 - HOSE ) sau 7 năm hoạt động.

Theo đó, ngày đóng cửa quỹ là 5/10/2013 và giá trị tài sản ròng tại thời điểm đóng cửa quỹ là 10.886 đồng/chứng chỉ quỹ.

Như vậy, nhà đầu tư sở hữu 1 chứng chỉ quỹ sẽ được nhận tiền mặt tương ứng với giá trị tài sản ròng nêu trên sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Prudential cho biết, sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ vốn góp và cổ tức cho nhà đầu tư vào ngày 18/10/2013.

Được biết, Quỹ đầu tư cân bằng Prudential có tổng giá trị quỹ là 500 tỷ đồng và đầu tư chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái phiếu công ty và tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra Quỹ cũng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết.

Cơ cấu đầu tư Quỹ PRUBF1 được xác định 30%-100% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào các công cụ nợ, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái phiếu công ty và tiền gửi ngân hàng hoặc 0%-70% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu chưa niêm yết.

Trước đó, HoSE đã có thông báo hủy niêm yết đối với chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential từ ngày 4/9/2013, lý do Quỹ đã hết thời gian hoạt động vào ngày 6/10/2013.

Theo Linh Chi
Vietnamplus

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng