Giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng nhỏ và mới

TP- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và phương án xử lý đối với những ngân hàng đã đồng ý về nguyên tắc nhưng chưa được cấp phép.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) rà soát lại một số tiêu chí (điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông sáng lập là cá nhân, tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị) bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ, hiệu quả phù hợp với thực tiễn, áp dụng cho các ngân hàng thương mại cổ phần mới thành lập và quy định lộ trình cho các ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động thực hiện các tiêu chí này, nhằm đảm bảo tính thống nhất, ổn định, hiệu quả và an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện, ban hành quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần để thay thế các quy định hiện hành.

Sau khi ban hành quy chế mới về cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, NHNN VN thực hiện việc cấp phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu NHNN VN giám sát chặt chẽ, thường xuyên hoạt động của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ và mới hoạt động, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng, nhằm duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô nói chung.

Về phương án xử lý đối với những hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, Thủ tướng đồng ý việc thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt với mức vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá