Giám sát chặt nợ nước ngoài của doanh nghiệp

TP - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Đối ngoại, Bộ Tài chính, Nguyễn Thành Đô cho biết, tỷ lệ nợ xấu trong số hơn 500 dự án của doanh nghiệp được Chính phủ cho vay lại bằng các khoản vay nước ngoài chỉ chiếm khoảng 0,7%.

> Thanh tra, kiểm tra các dự án vay nợ nước ngoài

Trong tổng số 74 dự án đang được Chính phủ bảo lãnh, chỉ có 6 dự án gặp khó khăn về trả nợ tạm thời chứ không phải mất khả năng thanh toán.

Theo ông Đô, hoạt động của doanh nghiệp, kể cả hoạt động vay nợ, không thể tránh hết được rủi ro. Việc trả nợ cho người cho vay được Bộ Tài chính thực hiện theo hình thức tạm ứng trả.

Doanh nghiệp (người được bảo lãnh) phải nhận nợ đối với Quỹ Tích lũy trả nợ với các điều kiện theo quy định và hoàn trả lại Bộ Tài chính khoản đã tạm ứng sau đó. Bộ sẽ giám sát chặt chẽ hơn hoạt động vay nợ của doanh nghiệp trong thời gian tới .

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá