Giám sát doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 169 ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Quy chế nhằm mục đích xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả. Từ đó, đại diện chủ sở hữu có biện pháp giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Theo Quy chế này, doanh nghiệp sau hai năm thực hiện giám sát mà vẫn thua lỗ thì phải chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định.

Đối tượng giám sát là các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước rơi vào một trong các trường hợp: Kinh doanh thua lỗ hai năm liên tiếp; kinh doanh thua lỗ một năm nhưng mất từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên; kinh doanh giữa hai năm lỗ có một năm lãi; có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5%.

Bảy nhóm chỉ tiêu giám sát đối với doanh nghiệp gồm: sản lượng, giá trị sản lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chủ yếu sản xuất, tiêu thụ, tồn kho; doanh thu hoạt động kinh doanh, thu nhập khác; chi phí hoạt động kinh doanh, hoạt động khác, chi phí tiền lương, khấu hao tài sản cố định, chi phí trả lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp;

Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước; hiệu quả sử dụng vốn và tài sản; nợ và khả năng thanh toán nợ; công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc.

Hằng quý, năm, doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng giám sát phải lập báo cáo theo các chỉ tiêu quy định và báo cáo tài chính gửi cho đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp.

Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, đại diện chủ sở hữu phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của doanh nghiệp và kịp thời đưa ra các khuyến nghị đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nào không thực hiện chế độ báo cáo giám sát hoặc không thực hiện các khuyến nghị, giải pháp của chủ sở hữu dẫn đến doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ thì người quản lý, điều hành doanh nghiệp bị cách chức, thay thế. Doanh nghiệp sau hai năm thực hiện giám sát mà vẫn thua lỗ thì phải thực hiện chuyển đổi sở hữu hoặc giải thể, phá sản theo quy định.

Theo TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá