Giao dịch tiền mặt từ 200 triệu đồng/ngày: Phải báo cáo

TP- “Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng phải nhận được báo cáo hàng ngày từ các ngân hàng khi cá nhân hay tổ chức thực hiện nộp hoặc rút tiền có giá trị lớn hơn 200 triệu đồng/ngày”.

Đây là điểm nhấn tại dự thảo thông tư về hướng dẫn phòng chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) soạn thảo.

Dự thảo cũng nêu một số trường hợp được xem là giao dịch đáng ngờ và, nếu cần thiết, phải báo cáo ngay để các cơ quan này ra các quyết định phong tỏa tài sản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản, tạm giữ người vi phạm.

Đơn cử, khách hàng sử dụng nhiều địa chỉ khác nhau, thường xuyên đổi tiền có mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn, đột ngột trả nợ tiền vay trước mà không thông báo chuyển các khoản vốn góp đối ứng trong nghiệp vụ tài trợ, đầu tư, cho vay, cho thuê tài chính không phù hợp với khả năng tài chính hay nhu cầu hoạt động kinh doanh.

NHNN dự kiến sẽ yêu cầu các tổ chức báo cáo phải thường xuyên cập nhật danh sách tổng hợp (danh sách cá nhân, tổ chức do Liên Hợp Quốc nêu ra trong các nghị quyết được đăng tại Website: http//www.un.org) và danh sách cảnh báo.

Ngày 13/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, do Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng là Trưởng Ban chỉ đạo.  

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá