Giao dịch CP cổ đông nội bộ phải công bố thông tin

TP - UBCKNN vừa có Công văn số 576 về việc công bố thông tin về giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Nội dung nêu rõ: Hiện tại, giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ của công ty niêm yết phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Trường hợp Cty niêm yết phát hành cổ phiếu tăng vốn thông qua việc phát hành quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, các cổ đông nội bộ (bao gồm: thành viên HĐQT, ban kiểm soát, giám đốc, tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng và người có liên quan) khi thực hiện giao dịch (mua/bán hoặc cho/tặng) các quyền mua cổ phiếu này cũng phải báo cáo và công bố thông tin tương tự như đối với việc giao dịch cổ phiếu thường của cổ đông nội bộ qui định tại Thông tư 38 của Bộ Tài chính.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá