Hà Nội: 100% DN bị thanh tra vi phạm luật lao động

Đó là kết quả do Thanh tra Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sau khi thanh tra trong tháng 9/2007 tại 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các khu công nghiệp Hà Nội.

Trong đó, các doanh nghiệp chủ yếu vi phạm về : hợp đồng lao động giao kết không đúng loại, không nộp bảo hiểm xã hội hoặc nộp chậm, chưa đăng ký nội quy lao động, thiếu hệ thống biển báo, chỉ dẫn về an toàn lao động cho người lao động, kéo dài thời gian làm thêm, thời gian thử việc, sử dụng lao động nước ngoài chưa có giấy phép lao động, chưa báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bảo hộ lao động 6 tháng, hàng năm với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, chưa xây dựng thang bảng lương...

Thanh tra Bộ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện các kiến nghị của đoàn thanh tra trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá