Hà Nội bêu tên hơn nhóm doanh nghiệp nợ 536 tỷ đồng thuế

TPO - 701 doanh nghiệp nợ tổng tiền thuế hơn 536 tỷ đồng vừa bị Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách. Trong danh sách 701 doanh nghiệp này, có 605 đơn vị (nợ hơn 426,2 tỷ đồng) bị công khai lần đầu.

Ngoài ra, có 96 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp được công khai lại. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được cục thuế thực hiện công khai những năm trước nhưng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Đứng đầu danh sách các đơn vị chây ỳ này là: Cty Cổ phần tập đoàn địa ốc Viễn Đông với số nợ hơn 13 tỷ đồng (tính đến ngày 31/7/2019). 

Trong tổng số 701 doanh nghiệp nợ thuế, có 581 doanh nghiệp nợ hơn 183,2 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu là 2 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, gồm: Cty Cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị nợ hơn 40 tỷ đồng; Cty Cổ phần Thịnh Hưng nợ hơn 11 tỷ đồng (tính đến ngày 31/7/2019).

Ngoài ra, có 24 đơn vị nợ hơn 243 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà với số nợ hơn 72 tỷ đồng.

Theo thống kê của Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm đến nay Cục Thuế đã công khai lần đầu với 828 đơn vị nợ thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 1.720 tỷ đồng.

Đồng thời thực hiện công khai lại với 411 đơn vị nợ thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 4.155 tỷ đồng (các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Kết quả, sau khi đăng công khai đã có 552 doanh nghiệp và dự án nộp 314 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Hà Nội đề nghị các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng