Hà Nội nợ thuế gấp đôi TPHCM

TPO - Theo Tổng cục Thuế, tính tới ngày 30/4, Hà Nội và TPHCM dẫn đầu về số doanh nghiệp nợ thuế. Đặc biệt, số nợ thuế của Hà Nội cao hơn gấp đôi TPCHM.

Hà Nội nợ thuế gấp đôi TPHCM
Theo đó, hiện cả nước có khoảng 96.000 doanh nghiệp có tổng số nợ thuế lên tới trên 49.000 tỷ đồng (chỉ tính nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên). Con số nợ này chưa tính tiền nợ thuế đã nộp ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh, nợ chờ xử lý, nợ khó thu và nợ đang trong thời gian khiếu nại, khiến kiện.

Trong số doanh nghiệp nợ thuế trên, hầu hết đã nợ trên 90 ngày (hơn 83.000 doanh nghiệp).

Cách doanh nghiệp nợ thuế tập trung hầu hết ở 16 tỉnh thành có số thu điều tiết về ngân sách trung ương, với gần 68.800 doanh nghiệp còn nợ thuế, tổng nợ hơn 37.000 tỷ đồng.
 
Còn lại hơn 27.000 doanh nghiệp nợ thuế khác ở 47 địa phương không có số thu điều tiết về ngân sách trung ương, tổng số nợ thuế trên 12.000 tỷ đồng.
 
Một số địa phương nợ thuế lớn như: Hà Nội (còn nợ trên 15.000 tỷ đồng), TPHCM (trên 9.000 tỷ đồng), Bình Dương (trên 2.000 tỷ đồng), Vĩnh Phúc (trên 1.600 tỷ đồng), Hải Phòng (trên 1.600 tỷ đồng), Đồng Nai (trên 976 tỷ đồng)…
 
Từ thực tế đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các địa phương rà soát, đối chiếu công nợ từng doanh nghiệp và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ thuế, như: Đôn đốc, cưỡng chế nợ và công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể, với doanh nghiệp nợ thuế từ 1-30 ngày, các cục thuế gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử cho chủ doanh nghiệp nhắc nhở số tiền nợ.
 
Với doanh nghiệp nợ thuế từ 31 ngày trở lên, các đơn vị được yêu cầu ban hành thông báo tiền nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi tới người nộp thuế.

Với doanh nghiệp nợ thuế từ 91-120 ngày, các cục thuế có quyền cưỡng chế thu hồi nợ thuế qua trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp nợ thuế từ 121 trở đi, các cụ thuế đã ban hành các quyết định cưỡng chế, phong tỏa tài khoản, nhưng quá 30 ngày doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá