Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các hành vi trốn, nợ đóng, trục lợi BHXH

TP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 191/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách BHXH.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể từng giaiđoạn Nghị quyết 28 đã đặt ra. Để đạt các mục tiêu đó, UBND Hà Nội yêu cầu phê phán những tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc chính sách, pháp luật về BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm đơn vị vi phạm, nhất là trốn đóng, nợ đóng BHXH. UBND HàNội cũng yêu cầu nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnhđạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, hướng đến mục tiêu BHXH toàn dân…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng