Hà Nội: Thanh toán các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3984 nêu rõ, từ 1/10/2019, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ cho công chức, viên chức và người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3984 nêu rõ, từ 1/10/2019, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện thanh toán các chế độ cho công chức, viên chức và người lao động 100% qua tài khoản cá nhân.

Phương thức chi trả này nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân). BHXH Thành phố được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả trước ngày 15/11 hàng năm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng