Hạ tỉ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ

TPO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định cho phép các tổ chức tín dụng từ tháng 2 - 2010 được hạ mức dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ từ 7% hiện nay xuống còn 4%

Từ thời điểm trên, tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng ngoại tệ áp dụng cho các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 4% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Đối với Ngân hàng NN&PTNT, Quỹ tín dụng nhân dân T.Ư, ngân hàng hợp tác là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên bằng ngoại tệ áp dụng cho các ngân hàng thương mại, cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, công ty cho thuê tài chính là 2%.

Mức áp dụng đối với Ngân hàng NN&PTNT, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác là 1% trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá