DMCA.com Protection Status

Hai bộ muốn siết kinh doanh đa cấp

TP - Bộ Công Thương cho biết đã thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Việc lập ban soạn thảo, tổ biên tập này nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý bán hàng đa cấp theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong khi đó, Bộ Tài chính lại đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, mức phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cấp mới và gia hạn là 5 triệu đồng/lần thẩm định; nếu sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận mức phí là 3 triệu đồng/lần thẩm định. Mức phí này bằng mức phí quy định hiện hành. Tổ chức thẩm định được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ thẩm định, 10% còn lại nộp về ngân sách nhà nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng