Ủy ban giám sát tài chính:

Hạn chế nguồn lực tài chính là thách thức

TP - Nền kinh tế phải đối mặt với những rủi ro, giá nhiên liệu và hàng hóa chủ chốt vẫn còn biến động thất thường; khu vực nông nghiệp tăng trưởng chậm, tốc độ cổ phần hóa DNNN và tái cơ cấu trên nhiều lĩnh vực vẫn còn chậm...

Đó là những dự báo mà Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) đưa ra tại Hội thảo công bố Báo cáo tổng quan thị trường tài chính 2015 và chỉ số kinh tế dẫn báo.

“Điểm nổi bật trong năm qua của kinh tế Việt Nam là thành tựu kép: kiểm soát được lạm phát (0,6%), trong khi vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, qua đó đã tạo được “tâm thế mới”, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển nhanh và bền vững sau này” – Chủ tịch UBGSTCQG Vũ Viết Ngoạn nhận định tại hội thảo. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ rõ nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nền kinh tế chưa có động lực tăng trưởng bền vững, chủ yếu vẫn dựa vào khu vực FDI; Nợ công tiếp tục tăng nhanh, bội chi ngân sách lớn đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

Dự báo năm 2016, dư địa chính sách hạn hẹp, nguồn lực tài chính quốc gia hạn chế sẽ là những thách thức cho kinh tế Việt Nam. Hệ thống tổ chức tín dụng có nhiều triển vọng khả quan ở cả góc độ tăng trưởng tín dụng lẫn huy động vốn; kiểm soát nợ xấu ở mức thấp (<3%)… Tuy nhiên, nền kinh tế có thể phải đối mặt với những rủi ro: giá nhiên liệu và hàng hóa chủ chốt vẫn còn biến động thất thường; khu vực nông nghiệp tăng trưởng chậm, tốc độ cổ phần hóa DNNN và tái cơ cấu trên nhiều lĩnh vực vẫn còn chậm… Ủy ban dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt khoảng 6,7%, CPI khoảng từ 3%-3,5%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng