Hạn chế sử dụng vay mới để đảo nợ cũ

TPO - Tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn được Quốc hội thông qua sáng 24/6, Quốc hội nhắc nhở Bộ trưởng Bộ Tài chính "giảm bội chi ngân sách, hạn chế sử dụng vay mới để đảo nợ cũ; rà soát, đánh giá tổng thể nợ công, nợ của Chính phủ để có giải pháp cân đối vay và trả nợ, bảo đảm an toàn nợ công trong dài hạn".

Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đảm bảo an toàn nợ công trong dài hạn
Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đảm bảo an toàn nợ công trong dài hạn

Cụ thể, đối với Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Nghị quyết về vấn đề chất vấn nêu rõ yêu cầu có giải pháp cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh tài chính về nợ công, nợ Chính phủ trong giới hạn cho phép; tái cơ cấu nợ công theo hướng chuyển từ cơ cấu vay ngắn hạn sang vay dài hạn, phát hành trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài hơn; giảm bội chi ngân sách, hạn chế sử dụng vay mới để đảo nợ cũ; rà soát, đánh giá tổng thể nợ công, nợ của Chính phủ để có giải pháp cân đối vay và trả nợ, bảo đảm an toàn nợ công trong dài hạn.

Kết quả thực hiện các yêu cầu này Bộ trưởng Tài chính được yêu cầu báo cáo lại Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 tới đây.

Trong lĩnh vực của mình, Bộ trưởng Tài chính cũng được nhắc thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước và cân đối thu chi hợp lý để đảm bảo các nhu cầu chi trong dự toán, tăng khả năng trả nợ của ngân sách nhà nước; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phát hiện, ngăn ngừa và xử lý tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, hoàn thuế sai, chuyển giá.

Việc chi ngân sách cần theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm; bội chi chủ yếu dành cho đầu tư phát triển.

Về vấn đề đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN, Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Tài chính bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ tài sản của Nhà nước; đổi mới quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hoá, nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu đầu tư và doanh nghiệp; xây dựng phương án sử dụng và quản lý nguồn vốn từ kết quả cổ phần hóa DNNN để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng