Hàng loạt sai sót của Tổng Công ty Sông Đà

TPO - Theo kết quả kiểm toán Nhà nước mới đây, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2017 của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP xảy ra nhiều sai sót.

Tổng Cty Sông Đà cần khắc phục một số vấn đề về đất đai
Tổng Cty Sông Đà cần khắc phục một số vấn đề về đất đai

Nợ quá hạn phải thu cuối năm 2017 hơn 1.900 tỉ đồng

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đối với Tổng công ty Sông Đà năm 2017, tính đến 31/12/2017, Tổng công ty Sông Đà và các công ty có liên quan có dư nợ phải thu 10.786 tỉ đồng, trong đó số quá hạn 1.907 tỉ đồng.

KTNN cho biết công ty gặp phải khó khăn trong việc thu hồi nợ, do các trong trình xây lắp thi công kéo dài nhiều năm, chậm quyết toán, chậm thanh toán; chủ yếu do Tổng công ty làm thầu chính (trong đó có nhiều dự án như thủy điện Nậm Chiến, Điện Xekaman 3, Điện Xekaman 1, Thủy điện Đồng Nai, tòa nhà Quốc hội...

Trong nợ quá hạn 1.907 tỉ đồng thì phải thu khó đòi 305 tỉ đồng, số nợ phải thu chưa được đối chiếu xác nhận 621 tỉ đồng. KTNN cho biết, một số đơn vị có tỷ lệ đối chiếu nợ phải thu thập, phân lại nợ phải thu khách hàng theo ngắn hạn và dài hạn chưa chính xác. Một số khoản nợ có số dư lớn, trên ba năm chưa thu hồi được.

Công ty chưa kịp thu hồi các khoản cho vay vốn lưu động theo hợp đồng tín dụng ngắn hạn, với giá trị tính đến hết năm 2017 là 1.932 tỉ đồng. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 3.225 tỉ đồng chưa phù hợp với quy định.

Về việc quản lý hàng tồn kho, nhiều dự án nhà máy thủy điện đã hoàn thành và đi vào vận hành thương mại nhưng chưa được thanh quyết toán dẫn đến tồn đọng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang kéo dài. (Hàng tồn kho tính đến hết năm 2017 của Tổng công ty Sông Đà là 3.072 tỉ đồng).

KTNN cũng lưu ý đến việc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định, trích khấu hao chưa phù hợp quy định. Ghi nhận phí ủy thác vào giá trị vốn góp của khoản đầu tư chưa phù hợp, phần lớn khoản đầu tư tài chính vào công ty con không hiệu quả, trích lập dự phòng đầu tư tài chính cũng chưa phù hợp…

Sở hữu hơn 64,3 triệu m2 đất nhưng xảy ra hàng loạt tồn tại

Ngoài ra, báo cáo cho biết, tổng công ty quản lý, sử dụng 46 khu đất với tổng diện tích hơn 64,3 triệu m2, trong đó có 44 khu đất được giao để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc. Ngoài ra còn có 2 khu đất được giao để thực hiện dự án khu dân cư.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, về cơ bản, các đơn vị được kiểm toán đã quản lý, sử dụng đất đai, nộp tiền sử dụng đất và trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định. Công ty mẹ đang tiến hành các thủ tục bàn giao quyền quản lý và sử dụng đối với diện tích 263m2 tại cơ sở II Hà Đông do không còn nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại và yêu cầu Tổng công ty chấn chỉnh công tác quản lý đất đai tại hàng loạt khu đất.

Cụ thể, Tổng công ty chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý để thuê khu đất diện tích 2.193m2 tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Hồ sơ pháp lý của khu đất này còn thiếu quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, quyết định phê duyệt giá… nên từ năm 2006 đến nay công ty tạm nộp tiền thuê đất theo mức giá thuê tạm tích 10.500 đồng/m2.

Bên cạnh đó, Sông Đà cũng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với các khu đất diện tích 2.163m2 tại khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Khu đất này được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho CTCP Sông Đà Thăng Long thực hiện dự án Khu nhà ở Văn Khê; CTCP Sông Đà 6 là đơn vị đầu tư thứ cấp và ký hợp đồng mua bán với CTCP Sông Đà Thăng Long để đầy tư xây dựng tại khu đất này. Theo báo cáo của CTCP Sông Đà 6, do thiếu văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hà Tây (nay đã sát nhập về TP. Hà Nội) nên Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chưa chấp nhận hồ sơ.

Tổng công ty cũng chưa được gia hạn thuê đất đối với khu đất diện tích 68.087,3m2 để xây dựng tuyến đường vận hành VH1 - Công trình Nhà máy thuỷ điện Nậm He. Khu đất có địa chỉ tại xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã hết hạn thuê từ tháng 12/2012, Công ty đang quản lý làm Văn phòng công ty.

Một trong những tồn tại được nhắc đến nữa là, Tổng công ty chưa được điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 135.879,8m2 đất của khu đất xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nậm He. Với khu đất này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã có quyết định ngày 18/12/2012 về việc thu hồi và giao đất cho BQL các dự án giao thông trọng điểm tỉnh để đầu tư xây dựng công trình khác.

Đáng lưu ý, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty Sông Đà kê khai thiếu tiền thuê đất 41 triệu đồng và chưa phối  hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao diện tích 3.448,9m2 đất tại phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình và ký lại hợp đồng thuê đất theo quy định.

Khu đất diện tích 770,7m2 tại phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình mới có thông báo của cơ quan thuế Hoà Bình về tiền thuê đất bổ sung nhưng chưa có hợp đồng điều chỉnh diện tích đất thuê thay đổi và chưa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao 3.448,8m2 đất không còn nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, tại báo cáo lần này, Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu Tổng công ty Sông Đà chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, thành phố Thái Nguyên.

Theo đó, Tổng công ty phải phối hợp với các đơn vị có liên quan (tư vấn giám sát, nhà thầu thi công) hoàn tất thủ tục, hồ sơ theo quy định làm cơ sở quyết toán những nội dung chưa đủ điều kiện thanh, quyết toán. Đồng thời, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những tồn tại thiếu sót trong công tác lập, thẩm định, quyết định đầu tư, thiết kế, lập dự toán, nghiệm thu thanh quyết toán.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá