Hàng tuần, SCIC sẽ công bố khối lượng và giá trị CK đã mua

TP - Đây là một phần nội dung Công văn số 460/UBCK-PTTT được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc triển khai thực hiện công văn số 319 của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát.

Theo đó, đối với các cổ phiếu nằm trong danh mục được Bộ Tài chính duyệt mua nhằm hỗ trợ thị trường thì SCIC không phải công bố thông tin về cổ đông nội bộ và cổ đông lớn theo quy định tại Luật Chứng khoán và Thông tư 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, mà chỉ thực hiện báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Hàng tuần, SCIC thực hiện công bố thông tin thị trường về tổng khối lượng và tổng giá trị chứng khoán đã mua lại.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá