Hệ thống ngân hàng “tự tin” kêu tốt

TPO - Kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước) tình hình kinh doanh của đa số các TCTD có sự cải thiện dần trong 3 Quý đầu năm 2016.

Đánh giá về trạng thái thanh khoản của đơn vị mình tại thời điểm hiện tại, 87,6% TCTD nhận định thanh khoản ở tình trạng “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ. Trong đó 100% TCTD thuộc nhóm NHTMNN và NHTMCP nhỏ đánh giá thanh khoản chung và thanh khoản VND của họ “tốt”; 8,6% TCTD đánh giá thanh khoản “bình thường”. Dự kiến trong Quý IV/2016 và cả năm 2016, đa số TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ.

Cũng  tại cuộc điều tra, 46,3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh của họ “tốt”, 50% TCTD nhận định ở mức “bình thường” và 3,7% TCTD nhận định “kém”. Trong quý IV/2016 và trong cả năm 2016, có 70-80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn so với quý truớc và năm trước. 

Lạc quan về triển vọng khả quan của ngành, các TCTD đã nâng mạnh kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng năm 2016 từ mức 7,11% tại cuộc điều tra tháng 6/2016 lên mức 11,68% tại cuộc điều tra tháng 9/2016.

Lý giải cho những cải thiện về tình hình kinh doanh, các TCTD nhận định môi trường kinh doanh của họ có xu hướng ổn định hoặc diễn biến tích cực hơn trong Quý III/2016 và dự kiến sẽ tiếp tục được cải thiện trong Quý IV/2016.

Nhận định về mức độ an toàn trong hệ thống ngân hàng, các TCTD cho biết rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục xu hướng giảm nhẹ so với Quý trước, hiện đang ở mức bình thường hoặc thấp ở hầu hết các nhóm khách hàng.

 Dự báo về triển vọng rủi ro trong Quý IV/2016 và cả năm 2016, 81-82% TCTD kỳ vọng rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục ổn định hoặc giảm so với quý trước và năm trước, chỉ có từ 18-19% TCTD lo ngại rủi ro của các nhóm khách hàng có thể tăng.

Trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi, nhu cầu tín dụng của khách hàng tăng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 21,82% (VND: +22,95%; ngoại tệ: +8,22%) trong năm 2016, cao hơn khoảng 4,5% so với mức kỳ vọng và thực tế tăng trưởng 17,26% của năm 2015, và được điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 20,4% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng