Hệ thống tài chính 2016 lành mạnh, an toàn

TP - Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) vừa công bố “Báo cáo tổng quan thị trường Tài chính năm 2016”. Theo đó, hoạt động của khu vực tài chính Việt Nam tiếp tục phát triển an toàn với mức đủ vốn bình quân của hệ thống cao hơn mức chuẩn an toàn.

Cụ thể, năm 2016, NHNN cung ứng tiền chủ yếu thông qua việc mua ngoại tệ và mới hút ròng được khoảng hơn 60% tổng lượng tiền cung ứng thông qua thị trường mở. Cung tiền tăng cao, dự báo tăng hơn 3 điểm % so với năm ngoái, đạt khoảng 19-20%; thanh khoản hệ thống ngân hàng được đảm bảo.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng