DMCA.com Protection Status

Hết thời tự ý ra giấy phép con

TP - Từ 1/7/2015, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo Luật Đầu tư mới, chỉ còn 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, các bộ ngành, địa phương không được “thòng” thêm các điều kiện kinh doanh nếu chưa có sự đồng ý của Thủ tướng hoặc Quốc hội.

Để triển khai luật mới, Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi Chính phủ đề nghị thành lập tổ công tác nhằm giám sát và thực thi đầy đủ các thay đổi đột phá của 2 luật trên. 

Đồng thời, bộ này đề nghị Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương nghiên cứu, hiểu rõ những thay đổi trong luật mới, chấm dứt ngay việc soạn thảo và ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh (như việc Bộ Xây dựng đang soạn thảo thông tư quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với nhiều nội dung dự thảo trái Luật Đầu tư 2014).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng