Hỗ trợ dân mua hàng nội

TP - Người nghèo, công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp tập trung, học sinh, sinh viên cũng là đối tượng hỗ trợ mua sắm. Phương thức hỗ trợ bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho dân nông thôn thông qua việc cho vay với lãi suất ưu đãi, mua trả góp, trả chậm không tính lãi.

Sẽ có nhiều biện pháp để gỗ trợ dân mua hàng nội

Tại hội nghị "Hỗ trợ mua sắm, kích cầu tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước" do Bộ Công Thương vừa tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bùi Xuân Khu cho biết Bộ đã xây dựng chương trình hỗ trợ mua sắm, kích cầu tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước để mở rộng khả năng thanh toán, khuyến khích tiêu dùng hàng sản xuất trong nước, qua đó đẩy mạnh tiêu thụ, duy trì sản xuất và giúp ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Cùng với đó sẽ có nhiều biện pháp nâng cao sức mua của nhân dân và xã hội, đặc biệt đối với các sản phẩm hàng hóa trong nước sản xuất.

Chương trình đặc biệt chú trọng tới khu vực nông thôn, thông qua các biện pháp hỗ trợ về tín dụng tiêu dùng, đặc biệt là đối với các mặt hàng là vật tư đầu vào thiết yếu cho sản xuất (giống, phân bón, máy cơ khí nông nghiệp...) nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch mua sắm, khắc phục hạn chế về thu nhập cho nông dân.

"Người nghèo, công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp tập trung, học sinh, sinh viên cũng là đối tượng hỗ trợ mua sắm. Phương thức hỗ trợ bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho dân nông thôn thông qua việc cho vay với lãi suất ưu đãi, mua trả góp, trả chậm không tính lãi. Hỗ trợ gián tiếp thông qua các ưu đãi về thuế và lãi suất dành cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối máy móc, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp" - Đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng