Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ

Các doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ để nâng cao khả năng cạnh tranh qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Đó là một trong những mục tiêu của chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp vừa được Thủ tướng ký quyết định ban hành ngày hôm qua (4/4).

Chương trình sẽ dành sự ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp có các sản phẩm chiến lược, có tiềm năng xuất khẩu. Nguồn kinh phí từ chương trình này sẽ được chi từ ngân sách nhà nước, cả ngân sách trung ương lẫn địa phương, và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo chương trình, các doanh nghiệp không những được hỗ trợ về mặt thông tin, kiến thức, tài liệu về tài sản trí tuệ mà còn được hỗ trợ khi xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ khi đánh giá đặc sản địa phương; tính đặc thù của sản phẩm mang địa danh; thành quả sáng tạo khoa học công nghệ; xác lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá