Hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dệt may dôi dư

TP – Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam hỗ trợ kinh phí giải quyết lao động dệt may dôi dư.

“Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 187/CP mà đăng ký kinh doanh sau ngày Nghị định số 109/CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có hiệu lực, được hỗ trợ kinh phí cho việc sắp xếp lao động.

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương; giao Bộ Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chủ trương này”- CV số 1386/VPCP-ĐMDN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có đoạn.

Theo Vinatex, tháng 01/2009, kim ngạch xuất khẩu của Ngành Dệt May Việt Nam chỉ đạt 550 triệu USD, giảm 33 phần trăm so với cùng kỳ năm 2008, giảm 24 phần trăm so với tháng 12 /2008.

Xuất khẩu 02 tháng đầu năm 2009, ước đạt 1,15 tỷ USD, giảm 12 % so với cùng kỳ. Ngành Dệt May Việt Nam phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 9,5-10 tỷ USD.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá