Hỗ trợ lãi suất: Hơn 6.200 tỉ đồng cho vay trùng lắp đối tượng 

TPO – Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại (NHTM) và công ty tài chính, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bị trùng lắp đối tượng hỗ trợ lãi suất với các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn lên tới 6.299,32 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bị trùng lắp đối tượng hỗ trợ lãi suất với các khoản vay lên tới 6.299,32 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước cho biết thống kê cho thấy có 168.829 khách hàng (chủ yếu là hộ nông dân với 168.585 khách hàng) thuộc diện bị trùng lắp đối tượng khi vay vốn hỗ trợ lãi suất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo các quyết định số 131, 443, và 497 của Thủ tướng Chính phủ tại các ngân hàng thương mại và công ty tài chính. Tổng dư nợ cho vay bị trùng lắp của các đối tượng này là 5.837,74 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến 31/8/2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo đối tượng quy định tại quyết định số 497 và số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bị trùng lắp ở quyết định số 131, quyết định số 443 lên tới 6.299,32 tỷ đồng.

Trong số 5.837,74 tỷ đồng dư nợ cho vay trùng lắp nêu trên, thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho vay 5.138 tỷ đồng, chiếm 88%, còn lại là các NHTM và công ty tài chính khác.

Phân theo đối tượng cho vay, thì cho vay để mua sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp có dư nợ là 508,91 tỷ đồng, chiếm 8,7%. Cho vay để mua vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp có dư nợ là 5.328,83 tỷ đồng, chiếm 91,3%.

Phân theo loại hình khách hàng vay, thì doanh nghiệp là 1.610 tỷ đồng, chiếm 27,6%; hộ gia đình và hợp tác xã là 4.227,74 tỷ đồng, chiếm 72,4%.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá