Hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp trong 7 ngày

TPO - Đây là quy định được nêu trong Thông tư số 04/2009 về hoàn Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp xuất khẩu theo Nghị quyết số 30 năm 2008 của Chính phủ.

Ông Phạm Văn Huyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Theo thông tư này, các doanh nghiệp có hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu sẽ được tạm hoàn Thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Một số trường hợp khác phải kiểm tra trước khi hoàn thuế như: Doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế lần đầu (trừ doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng xuất khẩu có cơ sở sản xuất tại địa phương nơi hoàn thuế được tạm hoàn thuế GTGT); Doanh nghiệp đã có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm tính từ thời điểm đề nghị hoàn thuế trở về trước.

Trường hợp doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, khi thực hiện quyết toán thuế tại thời điểm sáp nhập, hợp nhất… có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa cũng thuộc diện phải kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh xong toàn bộ mới thực hiện hoàn thuế. Đối với số thuế cần kiểm tra xác minh, yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế khi có đủ căn cứ.

“Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ, hợp pháp và chính xác của hồ sơ, chứng từ, hoá đơn và các tài liệu khác có liên quan đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế”- Ông Phạm Văn Huyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết.

Ông Huyến cũng cho biết, cơ quan thuế sẽ phải mở hồ sơ theo dõi riêng các trường hợp tạm hoàn thuế GTGT. Đối với hồ sơ hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì thời hạn giải quyết tạm hoàn thuế (90%) tối đa không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp và không quá 4 ngày đối với số thuế GTGT hoàn tiếp 10%.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, Thông tư cũng rút ngắn 1/2 thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp nói chung so với quy định hiện nay: đối với trường hợp hoàn trước, kiểm tra sau thực hiện trong 8 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ (trước đây là 16 ngày); trường hợp kiểm tra trước, hoàn sau thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (trước đây là 60 ngày).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá