Học nghề miễn phí có ảnh hưởng tới tiền bảo hiểm thất nghiệp?

Bạn đọc Võ Minh Nhật (Bình Dương) hỏi: Khi đến làm thủ tục hưởng BH thất nghiệp, tôi được Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu Khoá học nghề miễn phí 3 tháng dành cho người thất nghiệp. Nếu tôi tham gia khóa học nghề này thì tôi có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không? Cho tôi xem văn bản hướng dẫn về việc này?

Trả lời:

Theo Điều 42, Luật Việc làm năm 2013, quy định Các chế độ BH thất nghiệp, gồm: Trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; Hỗ trợ Học nghề; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Về thời gian, mức hỗ trợ học nghề, theo Điều 56 của luật trên quy định: Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng.

Cụ thể, theo Điều 3, Quyết định 77/2014 của Thủ tướng quy định về mức hỗ trợ học nghề: 1) Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ tham gia BH thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế. Trường hợp NLĐ tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề. 2) Đối với NLĐ tham gia BH thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do NLĐ tự chi trả.

Với các quy định trên, việc bạn tham gia khóa học nghề theo không ảnh hưởng đến số tiền BH thất nghiệp bạn được lĩnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá