DMCA.com Protection Status

Hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH

TP - Trong 2 ngày (30-31/5) tại Vĩnh Phúc, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại ngành BHXH khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức, trang bị thông tin về hội nhập quốc tế, tình hình thế giới, khu vực và công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ đầu mối làm công tác TTĐN ngành BHXH làm cơ sở để tiếp tục tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đáp ứng ngày càng có hiệu quả yêu cầu công tác đối ngoại của từng địa phương nói riêng và ngành BHXH nói chung.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng