Hội thảo quy mô lớn đầu tiên cấp quốc gia về lý thuyết kinh tế

Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với một số Học viện và trường đại học chuyên ngành sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam”, trong hai ngày 22-23/1.

Đây là cuộc hội thảo quy mô lớn đầu tiên ở cấp quốc gia, quy tụ được hầu hết các học giả, chuyên gia hàng đầu và khá đông lực lượng nghiên cứu trẻ tuổi của đất nước nhằm tập trung thảo luận về ba lý thuyết kinh tế chính: học thuyết kinh tế của Marx, lý luận của Keynes và trường phái Tự do mới.

Đây là dịp tốt để các đại biểu cùng nhau trao đổi, tranh luận, làm sáng tỏ không chỉ các vấn đề lý luận, học thuật, mà còn cả những kinh nghiệm thực tiễn, chính sách, để hợp sức góp phần tìm kiếm những lời giải tối ưu cho bài toán phát triển đất nước.

Các kết quả của Hội thảo khoa học sẽ được chắt lọc, góp phần tích cực vào việc tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá